Proje ve Performans փ–dev ve Görevleri

Türkçe Performans Görevi 6-7-8 Sınıf Ödevi Konuları

e-Posta Yazdır PDF

PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

1 *Roman okuyarak özetini sunma.
2 *Öykü türünde bir yazı okuyup öğelerine göre inceleme.
3 *İstediği herhangi önemli günde törende okunmak üzere ‘günün anlam ve önemini bildiren yazı’ yazma.
4 *İmla kurallarının önemini kavrama ve gösterme.
5 *Kurgulayarak bir öykü yazma.


6 *Noktalama işaretlerini ve kullanım yerlerini gösterme.
7 *İlgilendiği bir yazar, şair ya da önemli birini tanıtma.
8 *Şiir defteri oluşturma, sınıfta arkadaşlarına tanıtma.
9 *Okuduğu bir öykünün, anının, serim düğüm, çözüm bölümlerini gösterme.
10 *Karikatür toplama, sınıf veya okul panosunda sergileme.
11 *Şiir yazma çalışması yapma.
12 *Seçtiği bir konuyla ilgili teknolojiyi kullanarak sunum yapma.
13 *Herhangi bir görsel malzemeyi sınıfta arkadaşlarına tanıtma.
14 *Masallarda vurgulanan çeşitli ögeler vardır ; bezelye, susam vb. İstediğiniz herhangi bir masalı inceleyerek ilginç ögeleri bulup, nedenlerini araştırınız.
15 *Okuduğu kitaplardan bir kitaplık oluşturma bunları sergileme
16 *Süreli bir yayını takip etme( dergi, gazete) güzel yazıları derleme.
17 *Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine katılma, izleme, bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini belirtme.
18 *Kaset, cd, film gibi kaynaklardan kişisel bir arşiv oluşturma.
19 *Beğendiği bir atasözü, özdeyiş, deyimi açıklama.
20 *Yaşadığı ilginç bir anıyı sözlü/ yazılı olarak ifade etme.
21 *Seçtiği bir resme göre öykü oluşturma.
22 *Günlük tutma ve bunu tanıtma.
23 *Kompozisyon yarışmalarına katılma ve bunları biriktirme.
24 *Seçtiği bir dilbilgisi konusunu araştırma, sınıfta anlatma.
25 *Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini araştırma.
26 *Atatürk’le ilgili anı derleme.
27 *Atatürk’ün sanata ve bilime verdiği önemle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşma.
28 *Mektup çeşitlerini açıklama, her birine örnek yazma.
29 *İstediği bir konuyla ilgili oyun oluşturma.
30 *Metin türlerinden seçtiği birini açıklama, hakkında bilgi, örnek yazma.
31 *Yurdumuzun ve dünyamızın en önemli sorunu olarak gördüğü durumu ve çözüm yolunu açıklama.
32 *Herhangi bir tiyatro metnindeki monologu sınıfta canlandırma.
33 *Beğendiği bir şiiri veya şiirleri sınıfta okuma.
34 *Konusuna göre şiir türlerini araştırma, bunlara uygun şiirler derleme.
35 *Biyografi ve otobiyografi kavramlarını tanıtma, örnek yazma.
36 *İstiklal marşını ezberleme, hakkında araştırma yapma.
37 *Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini ezberleme, güzel bir şekilde okuma, açıklama.
38 *Mahallenizde ya da çevrenizdeki bir sorunu tespit edip çözüm yolu arama, bulduğu çözümü ve sonuçlarını açıklama.
39 *Seçtiği şiirleri düzyazıya çevirme.
40 *Seçtiği birinin fiziksel ve ruhsal portresini hazırlama.
41 *Bir şiiri biçimsel özelliklerine göre inceleme.
42 *Tanıdığı ilginç birini ve onu neden ilginç bulduğunu anlatma.
43 *Gezip, gördüğü bir yeri tanıtma.
44 *Yakın çevreyi gözlemleyerek bir fabl yazma.
45 *Tiyatro terimlerini ve tiyatro türlerini araştırma.
*Sözcüğün kullanıldığı cümleye göre tür değiştirebileceğini örnekleyen cümleler oluşturma.

 

Proje ve Performas Ödevi Görevi Ödev Kapakları | Türkçe Performans Ödevi | Matematik Performans Ödevi | Sınıf Etkinlikleri ve Belirli Gün ve Haftalar 2.sınıf performans ve proje ödevleri |3.sınıf performans ve proje ödevleri | Sosyal Bilgiler proje Ödevi | Türkçe Proje Ödevi | Matematik Proje Ödevi | Fen ve Teknoloji Ödevi |
4.sınıf performans ve proje ödevleri |5.sınıf performans ve proje ödevleri | 6.7.8. sınıflar deney örnekleri | fizik proje ödevleri | proje ödevleri | performans ödevleri | fizik deneyleri | etkinlik  | ilkokuma  |  
Okul tiyatro ve skeç örnekleri | Sunu ve Slaytlar  | Türkiye Dilsiz Hatisası-Siyasi-Fiziki Haritalar |Fen ve Teknoloji Performans Ödevi |Sosyal Bilgiler Performans Ödevi |